KC-767

2008/02/29 KC-767各務原から小牧に離陸しました in 各務原飛行場
kc001 kc002 kc003 kc004 kc005
kc001 kc002 kc003 kc004 kc005
kc006 kc007 kc008 kc009 kc010
kc006 kc007 kc008 kc009 kc010
kc011 kc012 kc013 kc014 kc015
kc011 kc012 kc013 kc014 kc015
kc016 kc017 kc018 kc019 kc020
kc016 kc017 kc018 kc019 kc020
kc021 kc022 kc023 kc024 kc025
kc021 kc022 kc023 kc024 kc025
kc026 kc027 kc028 kc029 kc030
kc026 kc027 kc028 kc029 kc030